45

สินค้า

ZW279Pro หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่หยุดยั้งอัจฉริยะ

อุปกรณ์ทำความสะอาดที่จัดการสิ่งขับถ่ายของผู้พิการ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยหมดสติ ที่ติดเตียงโดยอัตโนมัติ