45

สินค้า

ZW186Pro ฝักบัวอาบน้ำแบบพกพา

ZW186Pro ฝักบัวอาบน้ำบนเตียงแบบพกพาเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ช่วยผู้ดูแลในการพยาบาลคนป่วยให้อาบน้ำบนเตียง ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บขั้นที่สองต่อคนป่วยระหว่างการเคลื่อนย้าย